КАЗИНО РЕШЕНИЯ ООД

ВЕНТО-К ООД е изпълнила вентилационни и климатични инсталации на обекти, предоставени от нас, като някои от тях са:

1. Игрална зала WinBet - гр.Шумен

2. Игрална зала WinBet - гр.Добрич

3. Игрална зала WinBet - гр.Бургас

4. Игрална зала WinBet - Парадайз център - гр.София

5. Игрална зала WinBet - гр.Враца

6. Игрална зала WinBet - гр.Русе

7. Игрална зала WinBet - гр.Стара Загора,

както и всички игрални зали Grand Casino

С удоволствие можем да удостоверим, че при изпълнението на ОВ и К инсталациите, фирма ВЕНТО-К ООД е влагала оборудване и съоръжения с качество отговарящо на изискванията и нормите на евро стандартите.

Дружеството е изпълнило възлаганите от нас работи, спазвайки договорените срокове, като винаги е изпълнявало и гаранционното обслужване на извършените от него работи.

Ръководния, технически и изпълнителния персонал на фирма ВЕНТО-К ООД доказва отлични професионални умения, гъвкава организация, експедитивно и качествено изпълнение на поставените задачи.

Въз основа на гореизложеното препоръчваме на интересуващите се инвеститори, че изирайки ВЕНТО-К ООД биха имали коректен, качествен и сигурен партньор.

Дата: 11.03.2015г.

гр.София

22.04.2020

АК ЕЛЕКТРИК АД

Настоящата референция се издава на фирма "ВЕНТО-К" ООД, представлявана от Георги Спасов в уверение на това, че фирмата изпълнява коректно своите задължения. През годините те са се доказали като истински професионалисти в сферата на отоплението, вентилацията и климатизацията.

От началото на нашето сътрудничество, ние получаваме от фирма "ВЕНТО-К" ООД изключително професионално и компетентно съдействие при съвместната ни работа.

Натрупаният опит, перфектното изпълнение и постигнатите резултати са гаранция, че фирма "ВЕНТО-К" ООД заслужава нашето доверие и ще продължат да бъдат наш надежден партньор и за в бъдеще.

Дата: 06.08.2014г.

гр.Радомир

22.04.2020

Референция от: инж.Емил Николов, Изпълнителен Директор

Паломита ЕАД

Настоящата се издава на фирма "ВЕНТО-К" ООД с управител Георги Спасов за това, че конструира и изгради прахоуловителна вентилационна уредба за ново санитарно-хигиенно производство на територията на "Паломита" ЕАД. В процеса на работа срещнахме високо професионално и качествено изпълнение на задачата. Като конструкция и изпълнение сме силно впечатлени от качествената и прецизна изработка на елементите. Не на последно място е и градивното и приятелско отношение към нас.

Коректното отношение и качеството на извършената работа са основание да препоръчам и на други фирми "Венто-К" ООД като изпълнител.

Дата: 21.07.2014

гр.София

22.04.2020

Референция от: Даниела Петрова, Изп.Директор

OCEANIK Casino & Hotel

Хотелски комплекс "Океаник" в гр.Варна издава настоящата референция в израз на задоволство от съвместната си работа с фирма "ВЕНТО-К" ООД, гр.Пернник

"ВЕНТО-К" ООД е изпълнител на цялостната отоплителна, вентилационна и климатична инсталация в комплекс "Океаник".

От 2009г. до сега фирмата обслужва сервизната поддръжка на ОВК система в обекта.

Служителите са високо квалифицирани кадри, които изпълняват задълженията си с прецизнос. Реагират в кратки срокове при аварийни ситуации.

Благодарение на професионалното си отношение, фирма "ВЕНТО-К" ООД е

сред нашите предпочитани партньори.

Желая на ръководителя и целия екип на "ВЕНТО-К" ООД да продължават да поддържат все така качественото изпълнение и добро сервизно обслужване!

Дата: 03.06.2014г.

22.04.2020

Референция от: Росица Неделчева, Управител

Благоевград - БТ АД

астоящата се издава на фирма "Венто-К" ООД в уверение на това, че през 2013г. фирмата е извършила - доставка, монтаж и пуск на климатична камера; проектиране и изграждане на вентилационна и климатична инсталация.

Поръчките са изпълнени качествено и в определените срокове.

Екипа на фирмата демонстрира професионализъм и компетентност при доставка и монтаж на оборудването.

Настоящата референция се издава с оглед на потвърждаване на положителната преценка от нашата съвместна работа и намерения за бъдещото ни партньорство.

Същата се издава без финансови и материални ангажименти от страна на "Благоевград - БТ" АД и да послужи където е необходимо.

Дата: 07.02.2014

гр.Благоевград

22.04.2020

Референция от: Г.Костов, Изп.Директор