Покривни вентилатори

покривни центробежни вентилатори с вертикално изхвърляне. покривни вентилатори с хоризонтално изхвърляне. взривозащитени покривни вентилатори.