Въздухоотоплителни - охладителни апарати

ВЪЗДУХООТОПЛИТЕЛНИ / ВЪЗДУХООХЛАДИТЕЛНИ АПАРАТИ

Предназначени са за отопление / охлаждане на производствени помещения, складове, спортни зали гаражи и др.

Корпуса им е изразаботен от поцинкована ламарина с прахово полимерно покритие и носещи алуминиево профили.

Изградени са от следните елементи:

Осов вентилатор с куплиран двигател

Топлообменник тип "вода-въздух" изработен от медни тръби и алуминиеви ламели или електрически калорифер

Вентилационна решетка