Съоръжения за въздухоразпределяне

Венто-К произвежда и предлага различни видове вентилационни решетки: таванни, стенни, трансферни, решетки за кръгли въздуховоди, гравитационни решетки, фасадни решетки.