ЕВРОФУТБОЛ ООД

Издаваме настоящата референция с цел да изразим благодарностите си на фирма "Венто-К"ООД за безупречно извършената работа по изграждане на ОВиК инсталации на обект: Администативна сграда на Еврофутбол ООД.

С годините "Венто-К" ООД е доказала качеството, професионализма и прецизността, скоито извършва поетите ангажименти.

От 2012г. до момента фирмата извършва абонаментно сервизно обслужване на ОВ и К инсталациите монтирани на обекта. При възникнали аварийни ситуации специалистите на фирмата се отзовават навреме и ги решават бързо благодарение на добрата организация и професионализъм.

Фирмата разполага с нужните финансови и материални ресурси, изградената система за управление на качеството ISO 9001:2008, квалифицираните служители и собствената производствена база - всичко нужно за едно високо качествено обслужване.

На база на гореспоменатите факти, "Еврофутбол" ООД препоръчва "Венто-К" ООД като съвестен честен и надежден партньор.

Дата: 05.05.2014г.

гр.София

22.04.2020

БУЛПЛАН ДИНЕВИ ООД

 Съвместната ни дейност с фирма "ВЕНТО-К" ООД - гр.Перник е от 2012г. Фирмата е изпълнила: "Изграждане на вентилационна и климатична инсталация на Цех за саи - "ОПЕ" ЕООД гр.Кюстендил, ул."Индустриална" №51

Фирмата изпълнява инсталациите в срок и с високо качество.

Разполага с необходимите за тази цел финансови и материални ресурси и се справи успешно с възложените задачи.

В съвместната ни работа фирмата доказа, че разполага с потенциал от опитни специалисти и високо квалифицирани работници и работно оборудване, което и позволява да изпълни сложни по род и вид задачи.

Отличното познаване на действащата нормативна уредба и стриктното и спазване, използването на съвременни и високо качествени материали и изделия позволява на фирмата да бъде конкурентно спозобна на пазара.

Препоръчваме "ВЕНТО-К" ООД като надежден, качествен и добросъвестен изпълнител и партньор.

Дата: 04.03.2014г.

гр.Кюстендил

 

22.04.2020

Референция от: инж.Пламен Динев, Управител

Каза Бояна ООД

С настоящата референция изразяваме удовлетворението си от съвместната ни работа с фирма "Венто-К" ООД при проектирането и изграждането на вентилационни и климатични инсталации на обект: Дискотека и чалготека Клуб 33 Нитро - гр.София, Студентски град.

"Венто-К" ООД изпълни възложените от нас работи с високо качество и спазвайки договорените срокове. Фирмата използва оборудване на водещи фирми в областта на вентилацията и климатизацията и постоянно се стреми да внедрява нови технологии, които доказват високия професионализъм на извършените дейности и водят до налагането на собствен, ефективен стил на работа, отличаващ я от конкурентите и на пазара.

"Венто-К" ООД разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, собствена производствена база, система за управление на качеството ISO 9001:2008 във всички работни процеси, необходимото техничесто и мобилно оборудване за качественото изпълнение на предлаганите услуги.

Препоръчваме "Венто-К" ООД като надежден и коректен партньор, като вярваме, че със своите знания и креативност те винаги, ще генерират нови концепции и идеи.

 

Дата: 06.02.2014г

22.04.2020

Референция от: Симеон Симеонов, Управител

ГАБКОНСУЛТ 2010 ООД

Чрез тази прекоръка, бухме искали да изразим задоволството си от работата ни с фирма ВЕНТО-К ООД, гр.Перник относно изпълнение на възложена от ГАБКОНСУЛТ 2010 ООД поръчка за изработка, доставка и монтаж на професионална тонер станция GSWT 2000.

През месец Септември 2012 година, фирмата ни взе решение за един от основните ни предмети на дейност - зареждане и рециклиране на тонер касети за лазерни принтери да инвестира в нова машина, а именно професионална тонер станция. Измежду няколко предложения на българския пазар за такъв тип машини се спряхме на предложението на фирма ВЕНТО-К ООД, тъй като предлагания от тях продукт професионална тонер станция GSWT 2000 бе с най-добри технически параметри и икономически условия.

Фирмата изпълни в кратък срок и с необходимото качество всички свои ангажименти по изработката и доставката на продукта.

Всичко това ни дава основание да изразим удовлетворението си от съвместната ни работа с ВЕНТО-К ООД и да ги препоъчаме като коректен и надежден партньор.

Дата: 15.10.2012г.

гр.Габрово

22.04.2020

Референция от: Цветомир Павлов, Управител

Сънфудс България

Сънфудс България издава настоящата референция на фирма "Венто-К" ООД относно професионалните ни взаимоотношения свързани с изграждането на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации на нашите обекти.

Фирмата изпълнява всички наши изисквания и по време на работата непрекъснато се доказва като професионален и коректен партньор. Всички дейности, възложени на фирмата са извършени отговорно, качествено и в уговорения срок. Разполагат с високо квалифицирани специалисти и собствена производствена база предоставяща възможност за бързо и гъвкаво изпълнение на възложените задачи. С добрата си организация фирма "Венто-К" ООД е желан партньор в изпълнението на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации за всеки обект.

 

Сънфудс Българя препоръчва "Венто-К" ООД, като компания, която е в състояние да изпълни с чувство за отговорност и високо ниво на професионализъм поетите от нея ангажименти.

 

Дата: Юли 2011г.

22.04.2020

Референция от: инж.Младен Младенов, Главен Супервизор Оборудване и Строителство