ВС Партнерс ООД

С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа с фирма"Венто-К" ООД, гр.Перник.

Фирмата разполага с екип, който осигурява качествено обслужване на клиентите си. "ВС Партнерс" ООД препоръчва "Венто-К" ООД като коректен и надежден партньор.

22.04.2020

Община Перник

Община Перник издава настоящата референция на фирма "Венто-К" ООД - гр.Перник в уверение на това, че фирмата е наш коректен партньор и изпълнява стриктно договорените задължения през целия период на нашето сътрудничество.

Фирмата е била изпълнител на множество наши обекти, като извършените от дружеството дейности се отличават с високо качество.

"Венто-К" ООД разполага със съвременно и надеждно оборудване, с необходимата за дейността материално-техническа база и квалифициран персонал. При работата си спазват законовите разпоредби за безопасност и хигиена на труда и опазване на околната среда.

Община Перник препоръчва "Венто-К" ООД като надежден и коректен партньор.

22.04.2020

Референция от: Илинка Никифорова, Зам. Кмет

Кей Ел Ес Груп ООД

Във връзка с търговските взаимоотношения между фирмите "Кей Ел Ес Груп" ООД и "Венто-К" ООД за изпълнение на договорните взаимоотношения. "Венто-К" ООД са изградили и поддържат всички наши обекти, които са: рестотант Мезе-София/Изток; ресторант "Таван"-гр.София, бул.България; ресторант "Мезе"- гр.Банско; пицария "Фурна"-гр.София, жк.Оборище.

Работим заедно от 5 години и през това време "Венто-К" ООД са били винаги точни и коректни при нашите сигнали, като реагират бързо, надеждно и професионално.

22.04.2020

Референция от: Л.Лазаров, Управител

УНИТЕМП ООД

По силата на сключен договор фирма "ВЕНТО-К" ООД - гр.Перник изпълни за "УНИТЕМП" ООД - с.Войводино, обл.Пловдив редица дейноси: доставка, монтаж и пуск на климатични инсталации за производствената зона, вентилационна инсталация за компресорното отделение, вентилационна инсталация на подпокривното пространство, монтаж на вентилаторни конвектори за климатизация на административна сграда .

С огромно удоволствие отчитаме факта, че осъществявайки договорните си задължения екипът на "ВЕНТО-К" ООД прояви професионализъм, коректност и изпълни всички дейности качествено, и в срок.

В лицето на "ВЕНТО-К" ООД намерихме надежден партньор, осигуряващ високотехнологично и професионално изпълнение на възложените задания, който препоръчваме на всички потенциални клиенти

 

Дата: 08.11.2007г

22.04.2020

Референция от: инж. Пенчо Тенчев, Зам.-директор по ПТВ

ЕвроБул Континентал ЕООД

"ЕвроБул Конинентал" ЕООД е фирма за консултации и проектово управление в сверата на строителството.  През 2006г. фирмата ни се яви като инвеститорски контрол на "Артис-1" ООД, изпълняващи изграждането на търговски комплекс "Европа стар", кв.Божурище, гр.София, в непостедствена близост до магазин "Метро-2". Комплексът представлява четири самостоятелно обособени търговски тела с обща площ приблизително 4000 кв.м.

В процесът на изпълнение на строителството бяха поканени няколко изпълнителя в част ОВиК, сред които и "Венто-К" ООД. След прецизен анализ на предложенията, на различните участници, инвеститорът се спря на това дадено от "Венто-К" ООД. Сред мотивите му бяха не само най-оптималното съотношение цена-качество-ефективност, но професионалното разбиране, с което представителите на "Венто-К" ООД подходиха към проекта и по специално рационализацията, която беше предложена. Резултатът беше едно по-икономично решение от експлоатационна гледна точка и в същото време конкурентно спрямо останалите предложения като обща начална инвестиция. 

При изпълнение на строително-монтажните работи персоналът на "Венто-К" ООД показа завидна квалификация и способност за съвместна работа с останалите специалности. Вложените материали и машини надхвърлиха очакванията ни по отношение на качество. При приемане на работата не бяха отчетени надписвания на количествата вложени материали. Всички системи изградени от "Вент-К" ООД бяха предадени в срок и съгласно технитеските изисквания на проекта . 

През 2007г. "ЕвроБул Континентал" ЕООД извършва проектовото управление по преработка на производствени помещения от завод "Електроника" АД, гр.София в офиси за дейността на "Комметрик" ЕООД - фирма за медиен анализ. Изградени са офиси за 60 служители, сервизни помещения и зала за отдих. 

В тръжната процедура бяха поканени някои от водещите фирми в областта на ОВиК. Измежду предложенията се откриха две, едното от които на "Венто-К" ООД. Впечатлението, което имахме от предходната ни съвместна работа се затвърди като представителите на "Венто-К" Оспомогнаха за навременното завършване на първия етап от проекта. 

Познавайки добре резултатите от работата на "Венто-К" ООД,  Ви препоръчваме фирмата като надежден и отговорен партньор.

 

Дата: 08.11.2007г. 

22.04.2020

Референция от: Станислав Неделчев, Управител