ВОЛАКОМ АД

С настоящата референция, бихме искали да споделим своето задоволство и висока оценка за работата и професионализма на фирма "ВЕНТО-К" ООД при достака и монтаж на ОВиК съоръженията на обекти на фирма "ВОЛАКОМ" АД, коректно и добро изпълнение на дейностите през 2014., 2015., 2016. и 2017г.

"ВЕНТО-К" ООД се отличава с надежност и експедитивност при изпълнение на възложени поръчки и доставки. Доволни сме от обслужването и обучението на нашите служители при пускане в експлоатация на техниката.

Уверяваме, че "ВЕНТО-К" ООД е коректен партньор, на който винаги може да се разчита.

Спазва всички технологии и в срок предава извършените работи.

22.04.2020

Референция от: В.Василев, Управител

ПОЛО 11 ЕООД

Настоящата се издава на фирма "ВЕНТО-К" ООД, за удостоверяване на съвместната ни дейност като наш дългогодишен партньор.

Повече от 10 години фирма "ВЕНТО-К" ООД, доставя, изгражда, монтира ОВК инсталации на игрални зали "Сезам".

Фирмата работи коректно, бързо и на високо експертно и професионално ниво. Разполага със съвременно и надеждно оборудване, с необходимата за дейността материално-техническа база и квалифициран персонал.

"ВЕНТО-К" ООД, винаги се отзовава бързо и адекватно на възникнали въпроси и проблеми. Спазват определените срокове и нормативните изисквания.

Вярваме, че със своите знания и креативност те винаги, ще генерират нови концепции и идеи.

Настоящата референция се издава на фирма "ВЕНТО-К" ООД, като коректен и надежден партньор.

2018

22.04.2020

Референция от: Мариета Цекова - Димитрова, Управител

ИРЕЛИ ООД

Фирма "ИРЕЛИ" ООД е с предмет на дейност производство на дървени детски играчки.

До момента фирмата разполага с пет филтърно - аспирационни системи, разположени в гр.Пазарджик и гр.Монтана.

Съвместната ни работа с фирма "ВЕНТО-К" ООД, датира от началото на 2000г.

"ВЕНТО-К" ООД се явяват основен изпълнител на филтърно-аспирационните ни системи в част въздуховоди и филтърна система с една приемна и пет филтърни станции.

Взаимодействието ни с фирма "ВЕНТО-К" винаги е било в дух на сътрудничество, коректност и взаимно разбиране.

Те дават сигурност, кратки срокове на доставка и изпълнение на вентилационните инсталации.

Препоръчваме фирма "ВЕНТО-К" ООД като добросъвестен и отговорен партньор с високи професионални знания и умения в областта в която работят.

Дата: 02.04.2018г.

гр.Пазарджик

22.04.2020

Референция от: Веселин Баджаров, Управител

ВЕТПРОМ АД

ВЕТПРОМ АД - гр.Радомир е фирма с над 40-годишно присъствие в българската икономика с динамично развиваща се през годините производствено-търговска, научно иследователска и експриментална дейност в крак с изискванията на днешния ден. Разположена върху площ от приблизително 60,7 хил.кв.м днес Ветпром АД разполага с обособени сгради и цехове за производство на лекарствени продукти. Освен тях дружеството разполага със складове на суровини, готова продукция и опаковъчни материали.

Сътрудничеството ни с фирма "ВЕНТО-К" ООД в изграждането на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации датира от много години. От октомври

2016 год. имаме сключен рамков договор, като им възложихме изпълнението на

ОВ и К инсталациите на новоизграждащите се производствени мощности на дружеството, и нито за миг не съжалихме за това. Те ни отговориха с прецизност, точност и коректност.

ВЕНТО-К ООД е единствената фирма, която ни предложи обезмаслени въздуховоди на безфланцова връзка, не позволяваща образуването на гнезда за бактериално замърсяване на въздушния поток.

ВЕНТО-К ООД разполага с квалифициран персонал и предлага професионално, бързо и качествено обслужване въз основа на което препоръчваме дружеството като добър и надежден партньор в изграждането на ОВ и К инсталации.

 

гр.Радомир

22.04.2020

КАЗИНО РЕШЕНИЯ ООД

С настоящата референция изразяваме благодарността си към екипа на фирма "ВЕНТО-К" ООД за професионализма и уменията за работата им със специфични изисквания.

С екипа на "ВЕНТО-К" работим от 2007г.

От започването до днес ние получаваме от тях изключително професионално и компетентно съдействие при съвместната ни работа.

Фирмата разполага с екип от високоспециализирани работници и е оборудван с всички необходими инструменти и оборудване за изпълнение на техните поръчки. Всички материали, използвани от фирмата се доставят с подходящи сертификати за качество.

Натрупаният опит и постигнатите резултати са гаранция,че фирма "ВЕНТО-К" ООД заслужава доверието на своите клиенти.

 

Дата: 02.04.2018г.

22.04.2020