За фирмата

ВЕНТО-К ООД е частна фирма, създадена през 1992г. и е спецrиализирана в областта на вентилационната и климатичната техника. Фирмата разполага с конструкторско бюро, производствена база, офис и магазин в гр. Перник. Зад постигнатите успехи на фирмата стои екип от над 60 високо квалифицирани специалисти.

Производствена дейност:
Производствената база е изградена в гр. Радомир. Фирмата произвежда широка гама съоръжения и елементи за вентилационни и климатични инсталации с качество съизмеримо със световните стандарти.

Производствената листа включва:

 • кръгли и правоъгълни възъдуховоди и елементи за въздуховодната мрежа
 • въздушни филтри
 • шумозаглушители
 • вентилационни боксове
 • вентилационни решетки
 • климатични камери
 • енергоспестяващи блокове
 • въздухоотоплителни апарати
 • кухненски смукатели с филтри за мазни пари
 • коминни тела от неръждаема стомана /изолирани и не изолирани/

Проектиране и конструиране:
Екип от висококвалифицирани специалисти е отговорен за изготвяне на проектните материали, конструиране и внедряване на нови изделия

Монтажна дейност:
Обособени са звена, специализирани в монтаж на:

 • вентилационни инсталации
 • климатични инсталации
 • отоплителни и соларни инсталации
 • сервиз

Търговска дейност:
Търговската листа включва продукти на световно известни фирми в областта на вентилационната и климатична техника:

 • SOLER&PALAU– битови и промишлени вентилатори
 • CHAYSOL – промишлени вентилатори
 • FUJITSU GENERAL – климатична техника
 • DAIKIN - климатична техника
 • MITSUBISHI ELECTRIC– климатична техника
 • TOSHIBA – климатична техника
 • GREE - климатична техника
 • CLIVET - климатична техника
 • GLV – Internetional – гъвкави въздуховоди
 • VIESSMANN - отоплителна и климатична техника
 • SUNSYSTEM - слънчеви системи и отопление на биомаса

Качество:
Във всички дейности на фирмата е изградена система за контрол на качеството ISO 9001:2000.

Убедени сме, че КАЧЕСТВОТО е нашата гаранция за успех!!!
Управител „ВЕНТО-К“ ООД: Георги Спасов

ГАЛЕРИЯ