Условия за ползване

Използвайки уебсайта на ВЕНТО-К ООД наричан по-долу за краткост "Сайт" вие приемате тези условия. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване, моля напуснете Сайта,

Собственост на съдържанието

Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на ВЕНТО-К ООД, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не е в разрез с тези условия за ползване, без писменото разрешение на ВЕНТО-К ООД е изрично забранено. ВЕНТО-К ООД настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуалната собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

Дискретност на личната информация

Каквато и да е лична информация (примерно, вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на Сайта чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от ВЕНТО-К ООД в съответствие със законовите изисквания. Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на Сайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Ограничения на отговорността

Използването на Сайта е изцяло на ваш риск. Нито ВЕНТО-К ООД, нито други страни участващи в създаването, производството или доставката на този Сайт са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни,  специални, предизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този Сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение за възможността такива вреди да възникнат. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването отговорността за определни щети, така  че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до Вас.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от ВЕНТО-К ООД. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. ВЕНТО-К ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Промяна на условията

ВЕНТО-К ООД може по всяко време, без предизвестие да промени тези условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.

Закон и юрисдикция

Настоящите условия за ползване, както и вашето използване на Сайта са подчинени и регламентирани от законите на Република България. Относно всички неуредени с тези условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия Сайт Вие потвърждавате, че сте приели параметрите на тези условия за ползване!