Съоръжения

ВЕНТО-К предлага широка гама съоръжения за отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, като вентилационни решетки, въздуховоди и елементи за въздуховодната мрежа, рекуперативни блокове, коминни тела, вентилационни боксове, климатични камери и др.