• Кръгли противопожарни клапи CR2+B

Кръгли противопожарни клапи CR2+B

от 5 / 3 гласа
0.00 лв 860.00 лв. *Цената е с включено ДДС
12 месеца гаранция

Техническа спецификация

Приложение
Вгражда се във вентилационни канали, минаващи през преградни стени, с цел предотвратяване на разпространението на пожара по въздуховодната мрежа. Окомплектована е с огнеупорна преграда, устойчива на влага.
Пожароустойчивост - CR2 - 120 min (2 часа)

Механизъм
B(L)F/DB 24V - моторна задвижка с пружинен възврат - когато има подаден сигнал към сервомотора, клапата стои в отворено положение, при прекъсване на сигнала пружинният възврат на клапата я затваря

Аксесоари
FCU-SC - краен изключвател, позволява следене на положението на противопожарната клапа

Проектна спесификация
Кръгла пожаропреградна клапа със сервомотор 24V и стопяем елемент при 72°C с клас на пожароустойчивост 120 min, модел CR2+B(L)FT24

Примерна поръчка
CR2+B(L)FT24 400

Пояснение
CR2 - тип клапа с пожароустойчивост 120 min
B(L)FT24 - сервомотор 24V с термостатичен предпазител
400 - диаметър на клапата (виж таблицата)

Технически характеристики

Диаметър
(mm)
Q3 m/s
(m3/h)
355 1782
400 2262
450 2863
500 3534
560 4433
630 5611