• Праовъгълни противопожарни клапи CU2+B

Праовъгълни противопожарни клапи CU2+B

от 5 / 1 гласа
0.00 лв 823.20 лв. *Цената е с включено ДДС
12 месеца гаранция

Техническа спецификация

Приложение
Вгражда се във вентилационни канали, минаващи през преградни стени, с цел предотвратяване на разпространението на пожара по въздуховодната мрежа. Окомплектована е с огнеупорна преграда и огнеупорен корпус, устойчив на влага.
Пожароустойчивост - CU2 - 120 min (2 часа)

Механизъм
B(L)F/DB 24V-сервомотор с пружинен възврат-когато има подаден сигнал към сервомотора, клапата строи в отворено положение, при прекъсване на сигнала пружинният възврат на клапата я затваря. Автоматично затваряне със стопяема пластина - когато температурата достигне 72°C, клапата автоматично се затваря чрез пружина

Аксесоари
FCU-SC - краен изключвател, позволява следене на положението на противопожарната клапа

Проектна спесификация
Правоъгълна пожаропреградна клапа със сервомотор 24V и със стопяем елемент при 72°C с клас на пожароустойчивост 120 min, модел CU2+B(L)FT24

Примерна поръчка
CU2+B(L)FT24 400/200

Пояснение
CU2 - тип клапа с пожароустойчивост 120 min
B(L)FT24 - сервомотор 24V с термоелектрическа верига
400 - хоризонтален размер (дължина) на клапата (виж таблицата)
200 - вертикален размер (височина) на клапата (виж таблицата)

Технически характеристики

H L
(mm)
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850
200                            
250                            
300                            
350                            
400                            
450                            
500                            
550                            
600                            
650                            
700                            
750                            
800                            
850                            
900                            
950                            
1000                            

 

H L
(mm)
900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
200                          
250                          
300                          
350                          
400                          
450                          
500                          
550                          
600                          
650                          
700                          
750                          
800                          
850                          
900                          
950                          
1000