Подово-таванни сплит системи

Подово-таванни климатични системи производство на Mitsubishi Electric. Климатици с вътрешно тяло за подов монтаж Mitsubishi Electric.