Венто-К ООД подписа договор за БФП №BG16RFOP002-2.077-0210-C01

Проект: BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-0210-C01

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: ВЕНТО -К ООД

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. националносъфинансиране.

Начало: 20.01.2021г.
Край: 20.04.2021 г.