Центробежни вентилатори с изнесен двигател, тип CBT

Центробежните вентилатори с изнесен двигател CBT са предназначени за изсмукване на чист или леко замърсен въздух.
Дебит: 300 - 3 800 m3/h

Конструкция
Алуминиев корпус с импелер с радиални центробежни лопатки динамично балансирани според ISO 1940, директно куплирани към двигателя.

Конфигурация
Стандартно изпълнение - работна температура до +120°С.
Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9/CE.

Двигател
Монофазен - 230V; 50Hz
Трифазен - 230V / 400V; 50Hz и 400V; 50Hz