Регулиращи клапи КЕК

Кръгла регулираща клапа с ръчно позициониране

Материал
Поцинкована ламарина, пластмасов или метален регулатор

Монтаж
Монтират се в нагнетателни и смукателни системи
Подходящи са за вертикален и хоризонтален монтаж

Пояснение
РК - тип клапа
125 - диаметър на присъединяване