Покривни вентилатори, тип TKS

Покривните вентилатори TKS се използват за вентилация на жилищни,
търговски и индустриални сгради.

Конструкция
Стоманен корпус с полиестерно прахово покритие RAL 7035.
Импелер с обърнати назад лопатки изработени от поцинкована стомана, статично и динамично балансирани.

Конфигурация
Хоризонтално изхвърляне
Стандартно изпълнение - работна темпeратура до +60°С (виж таблицата)

Двигател
Монофазен - 230V; 50Hz
Клас на защита: IP 44
Клас на изолация: B
Вградена термична защита