Покривни вентилатори, тип CTHB / CTHT

Покривните центробежни вентилатори CTHB/CTHT са специално проектирани за смукателни инсталации с максимална температура на въздуха 400°C за период от 2 часа. Всички модели могат да се използват продължително време при температура на въздуха 120°С. Могат да се използват за вентилационни инсталации на кухни, търговски и индустриални сгради.
Модели 140, 180, 200 и 225 са специално пригодени за отвеждане на димни газове от котели, камини и др.

Конструкция
Стоманен корпус изработен от поцинкована стомана.
Импелер с алуминиеви назад обърнати лопатки.
Вентилаторите са комплектовани със защитна решетка.

Конфигурация
Стандартно изпълнение - 120°
Специално изпълнение - 400°C/2h

Двигател
Монофазен: 230V; 50Hz
Трифазен: 230V / 400V; 50Hz
Клас на защита: IP 55
Клас на изолация: F
Защита против термично прегряване