Осови взривозащитени вентилатори, тип Plate-M ATEX

Вентилаторите от серия Plate-M ATEX са предназначени за пренос на въздух в зони или среда, където е необходимо да се гарантира защита от експлозии или пожари, предизвикани от газове или запалим прах, съгласно стандарт IEC79-10/CEI.
Посока на въздуха: от двигателя към импелера.

Конструкция
Стоманен корпус в съответствие със стандарт UNI EN 294.
Импелер с пластмасови лопатки, статично и динамично балансирани според стандарта DIN ISO 1940.
Стоманена защитена решетка в съответствие със стандарт UNI ЕН 294.

Конфигурация
Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива АТЕХ94/9/СЕ.
Работна темпeратура от -20°С до +40°С

Двигател
Монофазен - 230V; 50Hz
Трифазен - 230V / 400V; 50Hz
Клас на защита: IP 55
Клас на изолация: F
Защита против термично прегряване