Fujitsu ABYG 30 LRTE таванен

Tаванен. Инверторна серия.

● Автоматично движещи се в различни посоки клапи

● Работа при ниски външни температури

● 3 възможности за лесен монтаж

● Вкарване на пресен въздух