• Правоъгълни противодимни клапи VU2

Правоъгълни противодимни клапи VU2

от 5 / 1 гласа
12 месеца гаранция

Техническа спецификация

Приложение
Правоъгълна противодимна клапа с изнесено управление, положение-нормално затворена.
Клапата се отваря в случай на пожар, за да позволи засмукването на дима от помещението

Механизъм
BF/DB (24V/230V) моторна задвижка с пружинен възврат - когато има подаден сигнал към сервомотора, клапата стои в затворено положение, при прекъсване на сигнала пружинният възврат на клапата я отваря

Аксесоари
FCU-SC - краен изключвател, позволява следене на положението на противопожарната клапа

Проектна спесификация
Правоъгълна противодимна клапа с отдалечен контрол чрез подаване на електрически импулс или чрез прекъсване на електрическата верига, модел VU2+MANF

Примерна поръчка
VU2+MANF 400

Пояснение
VU2 - тип клапа
MANF - механизъм с отдалечено управление
400 - хоризонтален размер (дължина) на клапата (вижте таблицата)
200 - вертикален размер (височина) на клапата (вижте таблицата)

Технически характеристики

HB 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850
200                            
250                            
300                            
350                            
400                            
450                            
500                            
550                            
600                            
650                            
700                            
750                            
800                            
850                            
900                            
950                            
1000                            

 

HB 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
200                          
250                          
300                          
350                          
400                          
450                          
500                          
550                          
600                          
650                          
700                          
750                          
800                          
850                          
900                          
950                          
1000