• Пластинчати топлообменници

Пластинчати топлообменници

от 5 / 1 гласа
12 месеца гаранция

Техническа спецификация

Описание
Споени пластинчати топлообменници. Широката гама от модели намира приложение във всяка една сфера на промишлените и обществени инсталации. Специализараният софтуер за изчисление позволява индивидуален подбор на топлообменник с конкретно зададени флуид и работни условия

Приложение
Хладилни и климатични инсталации-водоохлаждащи агрегати и термопомпи, хладилни камери и хладилни витрини, системи на директно изпарениеОтоплителни инсталации-локално или центарлизирано топлоотдаване, инсталации с топлоносител пара, БГВИндустриални и промишлени инсталаии-системи за когенерация, подгряване и/или охлаждане на горива, масла, киселини, продукти в хранително-вкусовата промишленост, оползотворяне на отпадна топлина от производство

Примерна поръчка
B50Hx30x30/D-(S-C)-S (4x2 1/2” / 2x2 1/2”)

Пояснение
B - модел топлообменник
50 - размер на пластини на топлообменник
H - тип пластини на топлообменник
30x30 - брой пластини
D - изпълнение
(S-C) - материал на пластини-припой (L - ниско карбонова стомана, S - неръждаема стомана, M - молибден, C - мед, N - никел),
S - клас на налягане (S - стандартно налягане, H - високо налягане)
4x2 1/2” /2x2 1/2” - присъединителни връзки

Технически характеристики

Примерни топлообменници

Категория Означение Обяснение
Стандартни B25H/1P-SC-S B25 с пластини от неръждаема стомана, меден припой
За стандартно налягане
За високо налягане B25H/1P-SC-H B25 с пластини от неръждаема стомана, меден припой
За стандартно налягане
От неръждаема стоманa B25H/1P-SN-S B25 с пластини от неръждаема стомана, меден припой
За стандартно налягане
От молибден B25H/1P-MC-S B25 с пластини от неръждаема стомана, меден припой
За стандартно налягане

Документи

Каталог