• Пиролизен котел BURNIT PYROBURN LAMBDA

Пиролизен котел BURNIT PYROBURN LAMBDA

от 5 / 1 гласа
0.00 лв 6455.00 лв. *Цената е с включено ДДС
В наличност
24 месеца гаранция

Техническа спецификация

Високоефективен пиролизен котел за икономично и екологично отопление на средни и големи помещения.

Котел PB Lambda e с високотехнологично управление, регулируема мощност, почистваща система, ламбда сонда и сигурни механизми за безопасност.

Благодарение пиролизния принцип на горене и на интегриранта ламбда сонда в котела горивният процес е оптимизиран до степен, че ефективността на котела надхвърля 91%, а емисиите на изгорели газове покриват най-строгите европейски стандарти.

Вградена високо-температурна керамика, допринася за равномерното отдаване на отделената температура към водната риза и предпазва стоманените стени от високата температура (до 1200 °С).

Изпитан и одобрен съгл. EN – 303-5, клас 5.

ПИРОЛИЗНО ГОРЕНЕ:

Дървесината в камерата за зареждане се разгаря (до 580°С) и отделя дървесен газ, богат на въглеродни съединения. В комбинация с първичния въздух той създава горима смес и се насочва към дюзата на горивната камера. В дюзата, сместа се обогатява с вторичен въздух и се самозапалва, за да достигне в горивната камера до 1200°С. Преди да напуснат котелното тяло, горивните газове преминават димоход с вградени винтови турбулатори, където топлоотдават и се охлаждат до 150°С. Чрез пиролизното горене се постига пълноценно изгаряне на дървесината с минимално отделяне на пепел.

НАЛИЧЕН В ИЗПЪЛНЕНИЯ:

- 25kW;

- 30kW.

ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТ:

- При достигане на 90°С управлението изключва вентилатора и включва помпите за БГВ и отоплителна инсталация. Независим STB термостат изключва вентилатора при достигане на 95°С.

- Предпазен топлообменник.

- Предпазен клапан,3 bar.

ПРЕДИМСТВА:

- Микропроцесорно управление с възможност за управление по буферен съд и един кръг за БГВ, с вграденитe в него изходи за подвързване на циркулационни помпи и датчик за БГВ.

- Ламбда сонда за прецизно регулиране на горивния процес.

- Почистваща система (ръчна).

- Датчик за изгорели газове.

- Датчик „отворена врата“ и отвор за отвеждане на димните газове в комина предпазват котелното помещение от задимяване при зареждане. Датчик за отворена врата отчита отварянето на горната врата на котела и независимо от режима на работа задейства изсмукващият вентилатор на 100%.

- Въздушни клапи със сервозадвижки за регулиране на постъпващия въздух. Стъпков ел.мотор.

- Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.

- Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см.

- Горивната камера е защитена с керамична облицовка.

- Окуляр за наблюдение на горивния процес.

Технически характеристики

Модел   PB 25 LAMBADA PB 30 LAMBADA
Номинална мощност kW 25 30
Височина H mm 1285 1435
Ширина
L mm 675 765
Дълбочина D mm 1130 1130
Вместимост водна риза L 75 85
Вместимост горивна камера L 98 143
Необходима тяга на комина Pa/mbar 10-15/0.10-0.15 10-15/0.10-0.15
Мощност на ел. част W 200 200
Захранващо напрежение V/Hz 230/50 230/50
Просвет за зареждане mm 490/220 490/260
Макс. дължина на дървата mm 500 500
Препоръчително гориво Дърва, влажност 15%, дървени брикети
Количество гориво за
отоплителния сезон
m3 15 до 23
Време на изгаряне част./ пълно нат. h 10/6 14/8
Раб. температурен
интервал / Макс. темп.
°C 65 до 85 65 до 85
Темп. на изходните
газове в раб. режим
°C 130-150 130-150
Препоръчителен обем на буфера L 1000 2000
Работно налягане bar 3 3
Обща маса на котела kg 488 605
Вход студена вода A mm G 1 1/4"/160 G 1 1/4"/170 
Изход топла вода B mm G 1 1/4"/1180 G 1 1/4"/1325 
Вход/изход
обезоп. топлообменник
E mm R½"/1090 R½"/1235 
Комин Ø
F mm
L mm
150
1000
338
150
1000
 338 
Ревизионен отовор в
горна и долна част
mm
mm
400/140
350/140

455/200
350/140

Източване Y mm R½"/87 R½"/100 
Въздухопоток първичен
Вторичен въздух
V1 mm
V2 mm
595
440
655
515 
Стъпков ел. мотор M1 mm
M2 mm
595
440
655
515 
Всмукателен вентилатор W mm 815 950 
Ламбда-кислороден датчик λ √ 
Датчик за изгорели газове T √ 
Система за почистване S √ 
Отвор за наблюдаване на горивото P √ 
Управление U √ 

Документи

Каталог