• Пиролизен котел BURNIT PYROBURN ALPHA PLUS

Пиролизен котел BURNIT PYROBURN ALPHA PLUS

от 5 / 1 гласа
В наличност
24 месеца гаранция

Техническа спецификация

Високоефективен пиролизен котел за икономично и екологично отопление на средни и големи помещения.

Котел PB Alpha PLUS е с високотехнологично управление, регулируема мощност, почистваща система и сигурни механизми за безопасност.

Благодарение на пиролизния принцип на изгаряне на дървесината котелът достига ефективност над 90%.

Водната риза обгръща изцяло горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина. Вградена високо-температурна керамика, допринася за равномерното отдаване на отделената температура към водната риза и предпазва стоманените стени от високата температура (до 1200 °С).

Изпитан и одобрен съгл. EN – 303-5, клас 5.

ПИРОЛИЗНО ГОРЕНЕ:

Дървесината в камерата за зареждане се разгаря (до 580°С) и отделя дървесен газ, богат на въглеродни съединения. В комбинация с първичния въздух той създава горима смес и се насочва към дюзата на горивната камера. В дюзата, сместа се обогатява с вторичен въздух и се самозапалва, за да достигне в горивната камера до 1200°С. Преди да напуснат котелното тяло, горивните газове преминават димоход с вградени винтови турбулатори, където топлоотдават и се охлаждат до 150°С. Чрез пиролизното горене се постига пълноценно изгаряне на дървесината с минимално отделяне на пепел.

НАЛИЧЕН В ИЗПЪЛНЕНИЯ:

- 20kW;

- 30kW;

- 40kW.

ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТ:

- При достигане на 95°С управлението изключва вентилатора и включва помпите за БГВ и отоплителна инсталация. Независим STB термостат изключва вентилатора при достигане на 99°С.

- Предпазен топлообменник.

- Предпазен клапан,3 bar.

ПРЕДИМСТВА:

- Вграден PID контролер с микропроцесор следи и управлява горивния процес за постигане на оптимален, икономичен и екологичен режим на работа.

- Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.

- Почистваща система (ръчна)

- Клапа на горната горивна камера предотвратява задимяването на котелното помещение при презареждане.

- Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см.

- Горивната камера е защитена с високотемпературна керамична облицовка.

- Окуляр за наблюдение на горивния процес.

Технически характеристики

Модел   PB 20 ALPHA PLUS PB 20 ALPHA PLUS PB 20 ALPHA PLUS
Номинална мощност kW 18.9 28.9 37.7
Височина H mm 1255 1290 1430
Ширина L mm 676 765 765
Дълбочина D mm 930 1090 1160
Вместимост водна риза L 52 68 75
Вместимост горивна камера L 76 132 162
Макс. дължина на дървата m 330 500 500
Препоръчително гориво Дърва, влажност 15%, дървени брикети
Време на изгаряне част./ пълно нат. h min 2h min 2h min 2h
Раб. температурен
интервал / Макс. темп.
°C 75 до 85 75 до 85 75 до 85
Темп. на изходните
газове в раб. режим
°C 130 до 150 130 до 150 130 до 150
Работно налягане bar 3 3 3
Обща маса на котела kg 395 542 592
Вход студена вода A mm R 1 1/4 / 130 R 1 1/4 / 170 R 1 1/4 / 170
Изход топла вода B mm R 1 1/4 / 1150 R 1 1/4 / 1250 R 1 1/4 / 1325
Комин Ø
F mm
J mm
150
970
338
150
1075
382
150
1075
382
Ревизионен отовор в горната част О1 mm 360/120 455/120 455/120
Ревизионен отовор в долната част О2 mm 325/142 350/140 350/140
Коминна клапа за регулиране на тягата G
Врата за зареждане N mm 400/220 490/260

490/260

Източване Y mm G 1/2"/60  G 1/2"/100 G 1/2"/100 
Окуляр за визуализация на горивния процес V √  
Отвор за присъединяване на горелка Z √  
Лост за директно димоотвеждане М √ 
Почистваща система  S √ 
Отвор за наблюдение на горенето Р √ 
Електронно управление (контролер) U √ 

Документи

Каталог