Референции

СПА Хотел "РИЧ" - Велинград

Настоящата издавам на фирма ВЕНТО-К ООД с управител Георги Спасов като благодарност за качеството на извършената работа по изграждане на кодензоуловителна инсталация на вътрешен басейн в хотела.

Работата по изграждането на горепосочената инсталация бе извършена с много високо качество в много кратки срокове и без никакви забележки.

Референция от: Златко Танев Златанов, Собственик
КЕН АД

С настоящата референция изразяваме своето положително отношение към фирма ВЕНТО-К ООД и нейната дейност в сферата на отоплението, вентилацията и климатизацията.
ВЕНТО-К ООД извърши цялостно изпълнение на вентилационните и климатични инсталации на обект: Месопреработвателно предприятие на КЕН АД. За периода на сътрудничество между КЕН АД и ВЕНТО-К ООД успяхме да се уверим в техния професионализъм и коректност.
Като изпълнител спазват стриктно договорените срокове при високо качество на работа и голяма сложност на изпълняваните инсталации. Разполагат със собствена производствена база и квалифициран персонал, отличават се с идейни решения за максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите и гарантирано качество на изпълнение. Във фирмата има изградена система за управление на качеството ISO 9001:2000, одобрена от Lloid´s Register Quality Assurance.
Имайки в предвид представените по-горе факти препоръчваме фирма ВЕНТО-К ООД като изпълнител на ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ и КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Дата: 10.09.2009 год.
гр. Стара Загора

ФОРТ НОКС ООД

Фирма „ФОРТ НОКС“ ООД е дългогодишен вносител и дистрибутор на строителни железа. В последно време фирмата е и инвеститор в строителство на жилищни комплекси в к. к. Сл. Бряг. Съвместната ни работа с фирма „Венто-К“ ООД датира от 2004г.
През това време бяха изпълнени различни проекти в област – вентилазия и климатизация. Основните предимства на фирмата са високото качество на произвежданите и доставяни материали и изделия, отговарящи на техническите изисквания, изградената Система за управление на качеството ISO 9001:2000, одобрена от Lloid´s Register Quality Assurance, собствена производствена база, висококвалифизинаните кадри и наличието на съвременни раббирания за обслужване, монтажните работи винаги се извършват в определените срокове.
Взаимодействието ни с фирма „ВЕНТО-К“ ООД винаги е било в дух на сътрудничество, коректност и взаимно разбиране.
„ВЕНТО-К“ ООД, гр. Перник е фирма даваща сигурност, кратки срокове на доставка и монтаж на вентилационните и климатични съоръжения.
„ФОРТ НОКС“ ООД препоръчва „ВЕНТО-К“ ООД, като отговорен и коректен делови партньор.

 

Дата: 11.05.2006г.

Референция от: Георги Иванов, Управител
КРИТ ЕООД

Фирма „КРИТ“ ЕООД е с предмет на дейност строителство и предприемачество.
До момента фирмата не е изградила осем обекта с обща застроена площ над 40 000 кв.км., разположени в най-престижните и предпочитани райони на град София - „Лозенец“, „Южен парк“ и „Зона Б18“.
Сградите се отличават с красивата си архитектура, качествено изпълнение и функционалност, което ги прави предпочитани от клиентите.
Съвместната ни работа с фирма „ВЕНТО-К“ ООД, датира от началото на 1995г.
„ВЕНТО-К“ се явяват отновен подизпълнител на обектите ни по част вентилация.
Изпълнени са различни проекти в област – вентилация и климатизация.
Основните предимства на фирмата са изградената Система за управление на качеството ISO 9001-2000, одобрена от Lloid´s Register Quality Assurance, собствена производствена база, висококвалифицираните кадри и наличието на съвременни разбирания за обслужване.
Взаимодействието ни с фирма „ВЕНТО-К“ винаги е било в дух на сътрудничество, коректност и взаимно разбиране.
Те дават сигурност, кратки срокове на доставка и изпълнение на климатичните съоръжения.
Препоръчваме фирма „ВЕНТО-К“ ООД като добросъвестен и отговорен партньор.

Референция от: инж. Румен Иванов, Управител
САМИ-М ЕООД

САМИ – М ЕООД – гр. Перник с управител Антон Райчев Костадинов работи с фирма„ВЕНТО-К“ ООД – гр.Перник от 2002 година. Те са една от фирмите, участвали в изграждането на фабриката, като доставиха и монтираха вентилационна инсталация. Монтажа беше направен качествено и в срок при спазване разпоредбите по ТБТ и ППО на обекта, с качествени материали и изделия, отговарящи на техническите изисквания към строителни продукти. Съставиха и представиха в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитане на изпълнените монтажни работи и приемането на обекта.
Основните предимства на фирмата се изградената Система за управление на качеството ISO 9001, собствена производствена база, висококвалифицираните кадри и наличието на съвременни разбирания за обслужване.
„ВЕНТО-К“ ООД е един изключително коректен партньор.
Настоящата издаваме да послужи там, където е необходимо.
03.06.2005г.

гр. Перник

Референция от: Антон Костадинов, Управител
Страници: 123