Трансферни решетки DRR

Описание
Трансферна решетка от анодизиран алуминий

Приложение
За изравняване на налягането на две съседни помещения

Материал
Алуминий, анодизиран

Монтаж
Монтаж чрез винтове на стени с дебелина от минимум 33 mm и максимум 47 mm

Проектна спесификация
Трансферна решетка от анодизиран алуминий за монтаж на стени с дебелина от 33 mm до 47 mm, модел DRR

Примерна поръчка
DRR 800x200

Пояснение:
DRR - тип решетка
800 - дължина (виж таблицата)
200 - височина (виж таблицата)

L отвор
(mm)
H отвор
(mm)
Дебелина на
стена или врата (mm)
200 100 30 - 54
200 200 30 - 54
300 100 30 - 54
300 150 30 - 54
300 200 30 - 54
300 300 30 - 54
400 100 30 - 54
400 200 30 - 54
400 300 30 - 54
500 100 30 - 54
500 200 30 - 54
500 300 30 - 54
600 100 30 - 54
600 200 30 - 54
600 300 30 - 54
600 400 30 - 54
Галерия