ПИРОЛИЗЕН КОТЕЛ BURNIT PYROBURN LAMBDA

Високоефективен пиролизен котел за екологично и икономично отопление на битови и индустриални помещения. Котелът PyroBurn Lambda е с интуитивно управление, ламбда-кислороден датчик, посточнно регулиране на горивния процес и сигурни механизми за безопасност. Проектиран и тестван съглано EN303-5, клас 5

Предимства
• Иновативен контролер с микропроцесорно управление свежда до минимум вредните емисии от изгорелите газове
• Възможност за управление на сложна отоплителна система.
• Ламбда - кислороден датчик
• Датчик за изгорели газове
• Датчик за отворена врата предотвратява задимяването на помещението при зареждане
• Фино регулиране на притока на въздух в котела, реализирано с два стъпкови мотора
• Вентилатор за димните газове
• Система за почистване на димогарните тръби
• Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см
• Горивната камера е защитена с облицовка от високотемпературен бетон

Устройства за безопасност
• Електронното управление следи температурата на водата в котела и на димните газове. Включен е допълнителен датчик за прегряване (STB термостат)
• Предпазен топлообменник - в случай на прегряване, през него протича студена вода, която понижава температурата на котела
• Предпазен клапан 3 bar.
* Нужно е свързване към водоснабдителната мрежа чрез термостатичен вентил

Елементи на котел Burnit PyroBurn Lambda
• Микропроцесорно управление
• Предпазен топлообменник
• Изолация от високотемпературна вата
• Водна риза
• Камера за зареждане с гориво
• Камера за пиролизно горене
• Система за почистване
• Датчик за изгорелите газове
• Ламбда (кислороден) датчик
• Комин
• Всмукателен вентилатор
• Клапа първичен въздух
• Клапа вторичен въздух
• Стъпков ел.мотор (задвижка)
• Вход студена вода
• Изход топла вода

Модел   PyroBurn Lambda
Номинална мощност kW 15 до 30
Отопляема площ m2 150 до 300
Височина H mm 1435
Ширина
L mm 765
Дълбочина D mm 1130
Вместимост водна риза L 108
Вместимост горивна камера L 163
Съпротивление горивна камера Pa/mbar 11/0.11
Необходима тяга на комина Pa 10 до 15
Мощност на ел. част W 80
Захранващо напрежение V/Hz 230/50
Просвет за зареждане mm 490/230
Макс. дължина на дървата mm 500
Препоръчително гориво Дърва, влажност 15%, дървени брикети
Количество гориво за
отоплителния сезон
m3 20 до 25
Време на изгаряне част./ пълно нат. h 14/7
Раб. температурен
интервал / Макс. темп.
°C 65 до 85/95
Темп. на изходните
газове в раб. режим
°C 150
Буферен съд вместимост L 1956
Работно налягане bar 3
Обща маса на котела kg 610
Вход студена вода A mm G1½"/170
Изход топла вода B mm G1½"/1325
Вход/изход
обезоп. топлообменник
E mm R½"/1235
Комин Ø
F mm
L mm
150
1135
382
Ревизионен отовор в
горна и долна част
mm
mm
455/200
350/140
Източване Y mm R½"/100
Въздухопоток първичен
Вторичен въздух
V1 mm
V2 mm
655
515
Стъпков ел. мотор M1 mm
M2 mm
665
515
Всмукателен вентилатор W mm 950
Ламбда-кислороден датчик λ
Датчик за изгорели газове T
Система за почистване S
Отвор за наблюдаване на горивото P
Управление U
Галерия