ПЕЛЕТНА КАМИНА BURNiT PM-B COMFORT 25kW PLUS

С възможност за захранване на отоплителна инсталация с площ до 220 m²

Могат да бъдат инсталирани на предпазени от замръзване балкони и пространства
Екологичен и ефективен горивен процес
Водна риза
Метална врата с високоефективна изолация
Визьор от термозакалено стъкло
Интелигентен контролер
Дистанционно управление
Вградени горелка и бункер за пелети
Съвременен дизайн
Цветове - слонова кост и черен

Модел BURNiT Comfort PM B 25kW
Височина H mm 1100
Ширина L / Дълбочина D mm 580/680 
Тегло kg 180
Тръба изходящи газове Ø, mm 80
Тръба входящ въздух Ø, mm 80
Темп.на горещ въдух на изходящи газове °C <180
Вместимост на бункера-количество пелети kg 15
Номинална мощност kW 25
Мощност за загряване на водата във водната риза kW 25
Изход водна риза  

Щуцер Ø1"

25mm

Вход водна риза   

Щуцер Ø1"

20mm

Препоръчително гориво   дървени пелети Ø6 до 8 mm
Работно налягане bar 2
Среден разход на гориво на час h/kg 3
Време за изгаряне на пълен резервоар при номин. мощност h/kg 12
Пелетна горелка
Съдържание на СО в димния газ изчислено към 13% О2 при номинална топлина мощност    0.02%
Ефективност при номинална мощност 
макс. мощност на топлоотдаване
%
91,2
Мощност на ел.част W

150

Захранващо напрежение  V/Hz 230/50
Контролер с дистанционно управление
Цвят слонова кост  / черен
Галерия