Кръгли противодимни клапи VR2

Приложение
Вгражда се във вентилационни канали, минаващи през преградни стени, с цел предотвратяване на разпространението на пожара по въздуховодната мрежа. Окомплектована е с огнеупорна преграда, устойчива на влага.
Пожароустойчивост - CR2 - 120 min (2часа)

Механизъм
B(L)F/DB 24V - моторна задвижка с пружинен възврат - когато има подаден сигнал към сервомотора, клапата стои в отворено положение, при прекъсване на сигнала пружинният възврат на клапата я затваря

Аксесоари
FCU-SC - краен изключвател, позволява следене на положението на противопожарната клапа

Проектна спесификация
Кръгла пожаропреградна клапа със сервомотор 24V и стопяем елемент при 72°C с клас на пожароустойчивост 120 min, модел CR2+B(L)FT24

Примерна поръчка
CR2+B(L)FT24 400

Пояснение
CR2 - тип клапа с пожароустойчивост 120 min
B(L)FT24 - сервомотор 24V с термостатичен предпазител
400 - диаметър на клапата (виж таблицата)

Модел Свързващ диаметър
(mm)
VR2+MANF+FDCU 200 200
VR2+MANF+FDCU 250 250
VR2+MANF+FDCU 315 315
VR2+MANF+FDCU 355 355
VR2+MANF+FDCU 400 400
VR2+MANF+FDCU 450 450
VR2+MANF+FDCU 500 500
VR2+MANF+FDCU 560 560
VR2+MANF+FDCU 630 630
VR2+BF24 200 200
VR2+BF24 250 250
VR2+BF24 315 315
VR2+BF24 355 355
VR2+BF24 400 400
VR2+BF24 450 450
VR2+BF24 500 500
VR2+BF24 560 560
VR2+BF24 630 630
VR2+BF230 200 200
VR2+BF230 250 250
VR2+BF230 315 315
VR2+BF230 355 355
VR2+BF230 400 400
VR2+BF230 450 450
VR2+BF230 500 500
VR2+BF230 560 560
VR2+BF230 630 630
Галерия