Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Magna 250 kW

Стоманен котел за отопление на големи помещения. Комбинация от съвременен дизайн и висококачествени материали. Удобен за транспортиране и монтаж. Директно
подвързване към отворена или затворена отоплителна система. Възможност за монтиране на пелетна, газова или нафтова горелка. Тестван съгласно EN 303-5, клас 3.

Предимства
С максимално работно налягане 4 bar, BURNiT WBS Magna обезпечава с топлина големи отоплителни системи
Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление
Триходов път на димните газове. Димогарните тръби преминават през водната риза, постигайки оптимален топлообмен
Лесно почистване на димогарните тръби благодарение на ревизионната врата в горната част на котела
Голямата врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва с дължина до един метър
Възможност за монтиране на пелетна, нафтова или газова горелка
Окуляр за визуален контрол на горивния процес
Демонтируема обшивка

Елементи, осигуряващи безопасност
Предпазен клапан, настроен на 4 bar (опция)
Термостатичен регулатор на тягата
Коминна клапа за регулиране на тягатата
Термометър

Елементи на котел Burnit WBS Magna 250kW
Изход топла вода
Предпазна линия
Изолация от високотемпературна вата
Димогарни тръби
Водна риза
Триходов път на димните газове
Горивна камера
Тръбна решетка
Отвори за транспортиране
Врата за регулиране на входящия въздух
Фланец за присъединяване на горелка
Врата за зареждане
Ревизионна врата

Модел   Magna 250
Номинална мощност kW 250
Отопляема площ m2 2000 до 2500
Височина H mm 2100
Ширина L mm 950
Дълбочина D mm 1950
Вместимост водна риза L 790
Вместимост горивна камера L 560
Съпротивление горивна камера Pa/mbar 23/0.23
Макс. дължина на дървата m 1
Препоръчително гориво Дърва, влажност 20%, дървени брикети
Време на изгаряне част./ пълно нат. h 5.5/3.5
Раб. температурен
интервал / Макс. темп.
°C 65 до 85/95
Темп. на изходните
газове в раб. режим
°C 150 до 180
Работно налягане bar 4
Обща маса на котела с и без изолация kg 1530 / 1420
Вход студена вода A mm DN 80/245
Изход топла вода B mm DN 80/2100
Предпазна линия К1 mm
K2 mm
DN 40/2100
DN 40/500
Комин Ø
F mm
J mm
300
1730
475
Ревизионен отовор
на комина
О1 mm
О2 mm
1450
1450
Коминна клапа за регулиране на тягата G
Врата за зареждане N mm 520x580
Ревизионна врата P mm 920x850
Врата за регулиране на входящия въздух R mm 600x230
Термостатичен регулатор на тягата Т mm 1450
Източване Y mm G1"/150
Окуляр за визуализация на горивния процес V
Отвор за присъединяване на горелка Z
Галерия