Fujitsu ARYG 90 LHTА високо напорен канален Трифазен

Функции на вътрешното тяло

 Високо напорен канален тип. Трифазен

● Висока енергийна ефективност

● Лесен монтаж

● 5 степени на статично налягане

● Работа в пикови часове

● Тиха работа на външното тяло

Режим на работа   Охлаждане Отопление
Мощност kW 25.0 (11.2~28.0) 28.0 (12.5~31.5)
Консумирана мощност kW 7.82 8.24
Eнергийна ефективност EER
W/W 3.20 -
Коефициент на трансформация COP W/W - 3.40
Сезонен коефициент на
енергийна ефективност (SEER) / Енергиен клас
  - -
Сезонен коефициент на
трансформация (SCOP) / Енергиен клас
  - -
Диапазон на работа °C -5 до +46 -15 до +24
Годишна консумация на електроенергия кWh/a - -
Максимален ток A 11.9 12.5
Тяло   Вътрешно Външно
Звуково налягане (H/M/L) dB(A) 49/46/43 58
Дебит на въздушния поток m³/h 4850 10700
Размери H x W x D mm 550x1587x700 1690x930x765
Тегло kg 110 215
Системни данни      
Напрежение/фаза/честота V/Ø/Hz 400/3/50
Изсушаване l/h 6.0
Диаметър на тръбите mm 12.70 / 25.40
Максимална дължина на тръбите m 75(20)
Максимална денивелация m 30
Фреон тип R410A
Галерия