Fujitsu ARYG 60 LHTА високо напорен канален Трифазен

Функции на вътрешното тяло

 Високо напорен канален тип. Трифазен

● Висока енергийна ефективност

● Лесен монтаж

● Супер тиха работа

● Проектиран за високо статично налягане

● Работа при ниски температури

Режим на работа   Охлаждане Отопление
Мощност kW 15.0 (6.2~17.5) 18.0 (6.2~20.0)
Консумирана мощност kW 4.70 5.15
Eнергийна ефективност EER
W/W 3.19 -
Коефициент на трансформация COP W/W - 3.50
Сезонен коефициент на
енергийна ефективност (SEER) / Енергиен клас
  - -
Сезонен коефициент на
трансформация (SCOP) / Енергиен клас
  - -
Диапазон на работа °C -15 до +46 -15 до +24
Годишна консумация на електроенергия кWh/a - -
Максимален ток A 6.9 6.5
Тяло   Вътрешно Външно
Звуково налягане (H/M/L) dB(A) 45/40/36 56
Дебит на въздушния поток m³/h 3550 6900
Размери H x W x D mm 425x1250x490 1290x900x330
Тегло kg 54 104
Системни данни      
Напрежение/фаза/честота V/Ø/Hz 400/3/50
Изсушаване l/h 2.0
Диаметър на тръбите mm 9.52 / 15.88
Максимална дължина на тръбите m 75(30)
Максимална денивелация m 30
Фреон тип R410A
Галерия