Fujitsu ARYG 54 LHTА високо напорен канален

Функции на вътрешното тяло

Високо напорен канален тип.

● Висока енергийна ефективност

● Лесен монтаж

● Супер тиха работа

● Проектиран за високо статично налягане

● Работа при ниски температури

● Висока енергийна ефективност

● Лесен монтаж

● Супер тиха работа

● Проектиран за високо статично налягане

● Работа при ниски температури

Режим на работа   Охлаждане Отопление
Мощност kW 13.4 (5.0~14.5) 16.0 (5.5~18.0)
Консумирана мощност kW 4.77 4.69
Eнергийна ефективност EER
W/W 2.81 -
Коефициент на трансформация COP W/W - 3.41
Сезонен коефициент на
енергийна ефективност (SEER) / Енергиен клас
  - -
Сезонен коефициент на
трансформация (SCOP) / Енергиен клас
  - -
Диапазон на работа °C -15 до +46 -15 до +24
Годишна консумация на електроенергия кWh/a - -
Максимален ток A 20.9 20.5
Тяло   Вътрешно Външно
Звуково налягане (H/M/L) dB(A) 47/43/40 55
Дебит на въздушния поток m³/h 3350 6750
Размери H x W x D mm 400x1050x500 1290x900x330
Тегло kg 46 86
Системни данни      
Напрежение/фаза/честота V/Ø/Hz 230/1/50
Изсушаване l/h 2.0
Диаметър на тръбите mm 9.52 / 15.88
Максимална дължина на тръбите m 50(20)
Максимална денивелация m 30
Фреон тип R410A
Галерия