Fujitsu ARYG 45 LMLА средно напорен канален Трифазен

Функции на вътрешното тяло

 Средно напорен канален тип. Трифазен. Инверторна серия.

● Елегантен и компактен дизайн

● Лесна поддръжка

● Двупосочност на дренажната тръба

● Работа при ниски външни температури

● Изключително тиха работа

Режим на работа   Охлаждане Отопление
Мощност kW 12.5 (5.0~14.0) 14.0 (5.4~16.2)
Консумирана мощност kW 3.89 3.88
Eнергийна ефективност EER
W/W 3.21 -
Коефициент на трансформация COP W/W - 3.61
Сезонен коефициент на
енергийна ефективност (SEER) / Енергиен клас
  - -
Сезонен коефициент на
трансформация (SCOP) / Енергиен клас
  - -
Диапазон на работа °C -15 до +46 -15 до +24
Годишна консумация на електроенергия кWh/a - -
Максимален ток A 5.8 5.8
Тяло   Вътрешно Външно
Звуково налягане (H/M/L/Q) dB(A) 42/38/32/28 54
Дебит на въздушния поток m³/h 2100 6750
Размери H x W x D mm 270x1135x700 1290x900x330
Тегло kg 40 104
Системни данни      
Напрежение/фаза/честота V/Ø/Hz 400/3/50
Изсушаване l/h 4.5
Диаметър на тръбите mm 9.52 / 15.88
Максимална дължина на тръбите m 75(30)
Максимална денивелация m 30
Фреон тип R410A
Галерия