Филтри въздушни

Канални V-образни филтри за монтаж на правоъгълни въздуховоди с клас на филтрация G3

Приложение
Използват се за груба филтрация на въздуха при общообменна вентилация, както и за предварително филтриране на помещения с по висок клас на очистване. Материалът на филтъра е синтетично влакно. Лесна подмяна на филтриращия елемент. Максимална работна температура +60°C

Материал
Поцинкована ламарина
Синтетична филтърна материя

Устройство
Кутията на филтъра е от поцинкована ламарина, капакът се фиксира чрез винтове, което улеснява достъпа до филтъра

Монтаж
Монтиране на въздуховод

Проектна спесификация
Правоъгълен V-образен канален филтър с клас на очистване G3

Примерна поръчка
ФВ 400/200

Пояснение
ФВ - тип канален филтър
400/200 - присъединителни размери

Модел Присъединителни размери (mm)
ФВ 200/400 200/400
ФВ 200/500 200/500
ФВ 200/600 200/600
ФВ 200/700 200/700
ФВ 200/800 200/800
ФВ 250/400 250/400
ФВ 250/500 250/500
ФВ 250/700 250/700
ФВ 250/800 250/800
ФВ 200/1000 200/1000
ФВ 300/1000 300/1000
ФВ 300/400 300/400
ФВ 300/500 300/500
ФВ 300/600 300/600
ФВ 300/700 300/700
ФВ 300/800 300/800
ФВ 350/1000 350/1000
ФВ 350/400 350/400
ФВ 350/500 350/500
ФВ 350/600 350/600
ФВ 350/800 350/800
ФВ 400/400 400/400
ФВ 400/500 400/500
ФВ 400/600 400/600
ФВ 400/700 400/700
ФВ 400/800 400/800
ФВ 500/1000 500/1000
ФВ 500/400 500/400
ФВ 500/500 500/500
ФВ 500/600 500/600
ФВ 500/700 500/700
ФВ 500/800 500/800
Галерия