Daikin Mулти Сплит Sky Air

Предимства на Mулти Сплит Sky Air системите

Sky Air системите са подходящи за климатизиране на големи помещения. Всяка система се състои от едно външно тяло и до четири вътрешни тела

Във вариант Мулти-сплит, системите работят в симулантен режим, това означава, че всички вътрешни тела се управляват от едно общо дистанционно управление и поддържат еднакви параметри на климатизирания въздух.
Всички вътрешни тела са или включени, или изключени и работят в едно помещение.

Вариантите за комбиниране са следните:

1. Едно външно и едно вътрешно тяло

2. Едно външно тяло и две вътрешни тела - приложение "Double"

3. Едно външно тяло и три вътрешни тела - приложение "Triple"

4. Едно външно тяло и две по две вътрешни тела - приложение "Double Twin"

 

 

 

 

 

 

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ СИМУЛТАНТЕН РЕЖИМ ВЪНШНИ АГРЕГАТИ

 

ТИП КОМБИНАЦИЯ Q
(охл.)
kW
Дубъл Трипъл Двоен дубъл
RZQG71L8V1
RZQG71L8Y1
RZQSG71L8V1
7.0 35 + 35
KHRQ22M20T
(KHRQ58T за FCQG35)
- -
RZQG100L8V1
RZQG100L8Y1
RZQSG100L8V1
RZQSGL8Y
10.0 50 + 50
KHRQ22M20T
(KHRQ58T за FCQG50)
35 + 35 + 35
KHRQ127H
(KHRQ58H за FCQG35)
-
RZQG125L8V1
RZQG125L8Y1
RZQSG125L8V1
RZQSG125L8Y1
12.0 60 + 60
KHRQ22M20T
(KHRQ58T за FCQG60)
50 + 50 + 50
KHRQ127H
(KHRQ58H за FCQG50)
35 + 35 + 35 + 35
3 x KHRQ22M20T
(3 x KHRQ58T за FCQG)
RZQG140LV1
RZQG140LY1
RZQSG140L7V1
RZQSG140LY1
14.0 71 + 71
KHRQ22M20T
(KHRQ58T за FCQ(H)G71)
50 + 50 + 50
KHRQ127H
(KHRQ58H за FCQG5O)
35 + 35 + 35 + 35
3 x KHRQ22M20T
(3 x KHRQ58T зa FCQG)
RZQ200C 20.0 100 + 100
KHRQ22M20T
60 + 60 + 60
71 + 71 + 71
KHRQ250H
50 + 50 + 50 + 50
3 x KHRQ22M
RZQ250C 25.0 125 + 125
KHRQ22M20T
- 60 + 60 + 60 + 60
3 x KHRQ22M
РАЗКЛОНИТЕЛ   KHRQ22M20T KHRQ58T KHRQ127H KHRQ58H KHRQ250H

 

SEASONAL  CLASSIC - Монофазни

SEASONAL  CLASSIC   RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1
Напрежение / Фаза / Честота V/ Ø/Hz 220 / 1 / 50
Kапацитет  охлажданe kW 7.0 10.0 12.0 14.0
Kапацитет  отопление kW 8.0 11.0 14.0 16.0
Енергиен  етикет   C C D -
SEER   4.3 4.3 4.0 -
Годишен  разход kW/h 554 773 1050 -
Енергиен  етикет   A A A -
SCOP   3.4 3.4 3.4 -
Годишен  разход kW/h 2472 2802 3306 -
Размери  mm 770x900x320 990x940x320 1430x940x320 990x940x320

 

SEASONAL  CLASSIC - Трифазни

SEASONAL  CLASSIC   RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1 RZQ200C RZQ250C
Напрежение / Фаза / Честота V/ Ø/Hz 400 / 3 / 50
Kапацитет  охлажданe kW 10.0 12.0 14.0 20.0 25.0
Kапацитет  отопление kW 11.0 14.0 16.0 24.0 28.0
Енергиен  етикет   C D - - -
SEER   4.3 4.0 - - -
Годишен  разход kW/h 773 1050      
Енергиен  етикет   A A - - -
SCOP   3.4 3.4 - - -
Годишен  разход kW/h 2802 3306      
Размери  mm 990x940x320 1430x940x320 1680x930x765

 

SEASONAL  SMART - Монофазни

SEASONAL  SMART   RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1
Напрежение / Фаза / Честота V/ Ø/Hz 220 / 1 / 50
Kапацитет  охлажданe kW 7.0 10.0 12.0 14.0
Kапацитет  отопление kW 8.0 11.0 14.0 16.0
Енергиен  етикет   C C D -
SEER   4.3 4.3 4.0 -
Годишен  разход kW/h 554 773 1050 -
Енергиен  етикет   A A A -
SCOP   3.4 3.4 3.4 -
Годишен  разход kW/h 2472 2802 3306 -
Размери  mm 990x940x320 1430x940x320

 

SEASONAL  SMART - Трифазни

SEASONAL  SMART   RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Напрежение / Фаза / Честота V/ Ø/Hz 400 / 3 / 50
Kапацитет  охлажданe kW 7.0 10.0 12.0 14.0
Kапацитет  отопление kW 8.0 11.0 14.0 16.0
Енергиен  етикет     C D -
SEER     4.3 4.0 -
Годишен  разход kW/h   773 1050  
Енергиен  етикет     A A -
SCOP     3.4 3.4 -
Годишен  разход kW/h   2802 3306  
Размери  mm 990x940x320 1430x940x320
Галерия