Пиролизен котел BURNiT PyroBurn Alpha

Пиролизен котел BURNiT PyroBurn Alpha
0.00 лв 3080.00 лв.
*Цената е с включено ДДС
Направи заявка
24 месеца гаранция
Модел:
Направи заявка

Високоефективен пиролизен котел за екологично и икономично отопление на битови и индустриални помещения.
Котелът PyroBurn Alpha е с интуитивно управление, регулируема мощност и сигурни механизми за безопасност. Преоектиран и тестван съгласно EB303-5, клас III

Предимства
• Вграден PID контролер с микропроцесор следи и управлява горивния процес за постигане на оптимален, икономичен и екологичен режим на работа
• Вентилатор за димните газове
• Клапа на горната горивна камера предотвратява задимяването на котелното помещение при презареждане
• Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см
• Горивната камера е защитена с облицовка от високотемпературен цимент
• Вградената кука в горната част на котела осигурява лесното му транспортиране

Устройства за безопасност
• Електронното управление следи температурата на водата в котела и на димните газове. Включен е допълнителен датчик за прегряване (STB термостат)
• Предпазен топлообменник - в случай на прегряване, през него протича студена вода, която понижава температурата на котела
• Предпазен клапан 3 bar
• Нужно е свързване към водоснабдителната мрежа чрез термостатичен вентил

Елементи на котел Burnit PyroBurn Alpha
• Микропроцесорно управление
• Предпазен топлообменник
• Изолация от високотемпературна вата
• Водна риза
• Камера за зареждане с гориво
• Камера за пиролизно горене
• Лост за директно димоотвеждане
• Изход топла вода
• Комин
• Всмукателен вентилатор
• Клапа първичен въздух
• Клапа вторичен въздух
• Вход студена вода

Технически характеристики
Модел   PyroBurn Alpha
20
PyroBurn Alpha
30
PyroBurn Alpha
40
Номинална мощност kW 9 до 18 12 до 25 20 до 40
Отопляема
площ
m2 80 до 160 100 до 240 150 до 320
Височина H mm 1255 1290 1430
Ширина L mm 676 765 765
Дълбочина D mm 930 1090 1160
Обем водна риза L 52 68 75
Обем горивна камера L 76 132 162
Съпротивление
горивна камера
Pa/mbar 10/0.10 11/0.11 12/0.12
Необходима тяга на комина Pa 10 до 20 10 до 20 10 до 20
Мощност на ел. част W 80 80 80
Захранващо напрежение V/Hz 230/50 230/50 230/50
Просвет за зареждане mm 400/220 490/260 490/260
Дължина на дървата mm 330 500 500
Препоръчително гориво Дърва, влажност 15%, дървени брикети
Количество гориво за
отоплителния сезон
m3 14,4 до 18 20 до 25 32 до 40
Време на изгаряне част./ пълно нат. h 9/4,5 14/7 11/5,5
Темп. на изходните
газове в раб. режим
°C 150 до 180 150 до 180 150 до 180
Раб. температурен
интервал / Макс. темп.
°C 65 до 85/95 65 до 85/95 65 до 85/95
Работно налягане bar 3 3 3
Обща маса на котела kg 330 460 510
Вход студена вода A mm R1¼"/130 R1¼"/170 R1¼"/170
Изход топла вода B mm R1¼"/1150 R1¼"/1250 R1¼"/1325
Гнездо за датчик или
предпазен клапан
K
Лост за директно димоотвеждане М
Вход/изход
обезоп. топлообменник
E mm R½"/1070 R½"/1160 R½"/1235
Комин Ø
F mm
L mm
150
970
338
150
1075
382
150
1150
382
Ревизионен отовор в
горна и долна част
mm
mm
360/120
325/142
455/120
350/140
455/120
350/140
Източване Y mm G½"/60 G½"/100 G½"/100
Въздухопоток първичен
Вторичен въздух
V1 mm
V2 mm
610
460
655
505
690
540
Всмукателен вентилатор W mm 790 890 970
Управление U