Двукамерен котел BURNiT Combi Burn DC A

Двукамерен котел BURNiT Combi Burn DC A
Направи заявка
24 месеца гаранция
Направи заявка

Универсален високоефективен котел за отопление с изгаряне на твърдо гориво, дървесени пелети. Иновативен дизайн, висококачествени материали и микропроцесорно управление. Компактен и щадящ пространството, благодарение на странично монтираните към котела бункер и горелка. Тестван съгласно европейските норми EN 303-5, клас III.

Предимства
• Напълно автоматизирано запалване и горивоподаване
• Управление на помпа за отоплителна инсталация
• Управление на помпа за битова гореща вода
• Седмичен таймер
• Микропроцесор ARM
• Две горивни камери - за пелети и за дърва с дължина до 40 см
• Две ревизионни врати осигуряват достъп за почистване на вътрешността
• Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове подобряват топлообмена
• Транспортен шнек изхвърля остатъчните пепел и сажди в подвижен контейнер
• Странично присъединяване на бункер за гориво и горелка за дървесни пелети.
• Възможност за монтаж по избор отляво или отдясно на котела
• Устройства за безопасност
• Управлението контролира температурата в котела и горелката
• Клапанът за обратно горене на горелката предпазва разпространението на пламъка към бункера
• Предпазен топлообменник - в случай на прегряване, през него протича студена вода, която понижава температурата на котела (нужно е свързване към водоснабдителната мрежа чрез термостатичен вентил

Елементи на котел Burnit CombiBurn DC A
• Двукамерен котел CombiBurn DC A
• Бункер
• Шнек
• Горелка за пелети CW A
• Обшивка
• Високоефективна изолация
• Обезопасителен топлообменник
• Водна риза
• Триходов път на димните газове
• Горивна камера за твърдо гориво
• Горивна камера за пелети
• Подвижен контейнер за пепел
• Горна ревизионна врата
• Врата за зареждане с гориво
• Долна ревизионна врата
• Микропроцесорно управление
• Транспортен шнек с разбъркващ механизъм за отвеждане на пепел и сажди

Технически характеристики
Модел   CombiBurn DC - A 35 kW
Номинална мощност kW 35
Отопляема площ m2 120 до 180
Височина H mm 1600
Ширина
L mm 1320
Дълбочина D mm 1070
Двукамерен котел BURNiT CombiBurn
Височина / Ширина / Дълбочина mm 1560 / 630 / 1070
Вместимост водна риза L 113
Вместимост горивна камера за дърва
L 96
Вместимост горивна камера за пелети
L 72
Необходима тяга на комина Pa/mbar 20 / 0.20
Препоръчително гориво   пелети EN 14961
Резервно гориво   Дърва, влажност до 20%, дървестни брикети,
въглища + дърва /50% + 50%/
Макс. дължина на дървата mm 400
Количество гориво за
отоплителния сезон
m3 20 до 25
Раб. температурен
интервал / Макс. темп.
°C 65 до 85/95
Темп. на изходните
газове в раб. режим
°C 150 до 180
Работно налягане bar 3
Вход студена вода A mm G1½"/460
Изход топла вода B mm G1½"/1510
Предпазен топлообменник К mm R1½"/1400
Комин Ø
F mm
L mm
152
1260
315
Ревизионен отовор на
комина на котела
О mm 200х90
Врата за зареждане N mm 200x390
Горна ревизионна врата P mm 150x390
Долна ревизионна врата R mm 300x390
Подвижен контейнер за пепел и сажди V mm 220x500x200
Mотор трансп. шнек /пепел и сажди/ Т mm 135
Източване Y mm R½"/290
Отвор за присъединяване на горелка Z
Микропроцесорно управление U
Бункер DC
Височина / Ширина / Дълбочина mm 1105/625/810
Вместимост на бункера L 270
Резервоар за вода S, литри 10
Горелка за пелети CW
Номинална мощност kW 35
Консум. мощност при
запалване/работа/почистване
W 1600/60-70/1300
Eлектрическо запалване V/Hz 220/50
Тегло на котела
Тегло на котела с бункер и горелка
kg 400
527